Under dessa år började studier på den elektroniska cigaretten och vape på jakt efter eventuella hälsorisker men också dess fördelar. Det var uppenbart att detta var en mindre skadlig enhet än den klassiska cigaretten.
Med rätt knep skulle han hjälpa rökare att sluta röka med vape.
Forskning har under de senaste åren bidragit till att göra e-cigaretter och vape från https://vape.se/ effektivare som röksubstitut och till att minska kvarstående risker till ett minimum genom att införa lämpliga kontroller och kvalitetsstandarder.

Idag Vaping hjälper miljontals rökare sluta röka.